Administrasjonen er ansvarlig for den daglige driften av BI Athletics.