Medlemsvilkår

Medlemsvilkårene er vedtatt på årsmøtet og blir godtatt av alle medlemmer ved innmelding i BI Athletics.

Har du spørsmål til medlemsvilkårene er det bare å ta kontakt.

Innhold
1. Generelle vilkår
2. Søknad og opptak
3. Medlemskap
4. Personalia og samtykke
5. Kostnader og refusjoner
6. Obligatoriske aktiviteter
7. Permisjon
8. Utmelding
9. Narkotika, doping og alkohol
10. Bekledning
11. Særegne medlemsvilkår for idrettsgrupper
11.1. BI Athletics Cageball
11.2. BI Athletics Cheerleading
11.3. BI Athletics Fotball
11.4. BI Athletics Lacrosse
11.5. BI Athletics Langrenn
11.6. BI Athletics Seiling
11.7. BI Athletics Squash
11.8. BI Athletics Volleyball