Hovedstyret i BI Athletics er foreningens øverste organ mellom årsmøtene. Hovedstyret består av ni medlemmer hvorav  fire studentrepresentanter, en eksternrepresentant og en representant fra Handelshøyskolen BI.