Årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. BI Athletics har i tillegg planlagt for et årlig ekstraordinært årsmøte på høsten for å behandle revidert budsjett, og foreta valg til administrasjonen.