Hovedstyret i BI Athletics er foreningens øverste organ mellom årsmøtene. Hovedstyret består av fire studentrepresentanter, en eksternrepresentant og en representant fra Handelshøyskolen BI.