Verktøy

På denne siden kan du som medlem av et gruppestyre finne informasjon du trenger for å drive din idrettsgruppe på en god måte.

Det er viktig at alle setter seg nøye inn i Code of Conducts og interne retningslinjer. Er det noe du lurer på hjelper medlemmer av administrasjonen deg gjerne.