Årets årsmøte blir annerledes pga COVID-19. Vi har valgt å behandle alle planlagte saker. Sakspapirer vil offentliggjøres en uke før årsmøtet starter, og vi oppfordrer alle til å lese sakspapirene og stille spørsmål og/eller kommentere i papirene. Spørsmål kan også sendes til interim styreleder på e-post.

Gjennomføring av årsmøte:
07.06 – Sakspapirer offentliggjøres – medlemmer oppfordres til å diskutere digitalt
14.06 – kl 12:00 Frist for innsending av endringsforslag, kandidater til valg.
15.06 – kl 18:00 Stemmegivning åpnes
23.06 – kl 23:00 Stemmegivning stenges

Spørsmål rettes til interim styreleder:
Maiken Hatletveit Meyer
454 22 899
hovedstyret@biathletics.no

Sakspapirer
Sakspapirer årsmøte 2019-06-15
Vedlegg 1: Årsberetning BI Athletics 2019
Vedlegg 2: Årsregnskap BI Athletics, Revisors beretning og Kontrollkomitéens beretning
Vedlegg 3: Organisasjonsplan
Vedlegg 4: Orientering fra Hovedstyret og Administrasjonen
Vedlegg 5: Lov for BI Athletics
Vedlegg 6: Anbefaling for opprettelse av BI Athletics E-sport
Vedlegg 7: Budsjett 2020 BI Athletics
Vedlegg 8: Valgkomitéens innstillinger

Kommentering
Vi oppfordrer til å delta aktivt ved å kommentere/stille spørsmål direkte i dokumentene. Du kan kommentere på to måter:

1. Marker teksten der du ønsker å kommentere, og trykk på snakkeboblen med plusstegn.
2. Trykk på snakkeboblen med plusstegn i oppgavelinjen øverst i dokumentet (oppgavelinjen vises når manøvrerer i dokumentet) og marker området du ønsker å kommentere.