Vi gjør oss klare for nok et annerledes årsmøte. Vi har igjen valgt å behandle alle planlagte saker. Sakspapirer offentliggjøres på hjemmesiden, og vi oppfordrer alle til å lese sakspapirene og stille spørsmål og/eller kommentere i papirene. Spørsmål kan også sendes til styreleder på e-post.

Gjennomføring av årsmøte:
28.10 – Sakspapirer offentliggjøres – medlemmer oppfordres til å diskutere digitalt
01.11 – kl 23:59 Frist for innsending av endringsforslag, (benke)kandidater til valg.
03.11 – kl 18:00 Stemmegivning åpnes
12.11 – kl 23:00 Stemmegivning stenges

Spørsmål rettes til styreleder:
Maiken Hatletveit Meyer
454 22 899
hovedstyret@biathletics.no

Sakspapirer
Sakspapirer årsmøte 2020-11-03
Vedlegg 1: Anbefaling for opprettelse av BI Athletics Padel
Vedlegg 2: Budsjettutkast 2021
Vedlegg 3: Innstilling til Administrasjon 2021
Vedlegg 4: Presentasjon av kandidater til Administrasjon 2021

Kommentering
Vi oppfordrer til å delta aktivt ved å kommentere/stille spørsmål direkte i dokumentene. Du kan kommentere på to måter:

1. Marker teksten der du ønsker å kommentere, og trykk på snakkeboblen med plusstegn.
2. Trykk på snakkeboblen med plusstegn i oppgavelinjen øverst i dokumentet (oppgavelinjen vises når manøvrerer i dokumentet) og marker området du ønsker å kommentere.