BI Athletics er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen skal gi informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan disse personopplysningene behandles, samt rettighetene knyttet til denne behandlingen. Personvernerklæringen gjelder for våre medlemmer og personer med verv og tilknytning til BI Athletics.

Les hele personvernerklæringen til BI Athletics her.