Saksliste og vedlegg for årsmøtet 20.03.2018 (oppdatert for fortsettelsen av årsmøtet 10.04.2018)

Spørsmål rettes til:
Andreas Næss
Styreleder
41613323
hovedstyret@biathletics.no

 

Saksliste årsmøte 2018-04-10
Vedlegg 1 – Lov for BI Athletics
Vedlegg 2 – Anbefaling om godkjenning av BI Athletics Amerikansk Fotball
Vedlegg 3 – Årsberetning 2017
Vedlegg 4 – Årsregnskap 2017
Vedlegg 5 – Revisors beretning 2017 BI Athletics
Vedlegg 6 – Kontrollkomitéens beretning 2017
Vedlegg 7 – Budsjett BI Athletics 2018 – rettet
Vedlegg 8 – Medlemsvilkår BI Athletics v0.03