Saksliste og vedlegg for ekstraordinært årsmøtet 05.11.2018

Vi holder to årsmøter i året, men pga NIFs lovverk må årsmøtet på høsten offisielt klassifiseres som et ekstraordinært årsmøte.

Spørsmål rettes til:
Andreas Næss
Styreleder
41613323
hovedstyret@biathletics.no

Saksliste ekstraordinært årsmøte 2018-11-05
Vedlegg 1 – Budsjettutkast 2019
Vedlegg 2 – Anbefaling om godkjenning av BI Athletics Sjakk
Vedlegg 3 – Anbefaling om godkjenning av BI Athletics Roing
Valgkomiteens innstillinger