Sakspapirer og vedlegg for årsmøtet 27.03.2019

Spørsmål rettes til styreleder:
Andreas Næss
41613323
hovedstyret@biathletics.no

Sakspapirer årsmøte 2019-03-27
Vedlegg 1 – Organisasjonsplan – OPPDATERT
Vedlegg 2 – Budsjett 2019
Vedlegg 3 – Valgkomitéens innstillinger til årsmøtet