Det planlagte årsmøtet 17.03.2020 ble avlyst pga COVID-19. Nytt årsmøte gjennomføres digitalt 15.06 – 23.06.

Sakspapirer årsmøte 15.06 – 23.06.2020