Tiden nærmer seg for nok et annerledes årsmøte. Vi har igjen valgt å behandle alle planlagte saker. Sakspapirer er offentliggjort på hjemmesiden, og vi oppfordrer alle til å lese sakspapirene og stille spørsmål og/eller kommentere i papirene. Spørsmål kan også sendes til styreleder på e-post.

Gjennomføring av årsmøte:
08.06 – Sakspapirer offentliggjøres – medlemmer oppfordres til å diskutere digitalt
08.06 – kl 17:00 Frist for innsending av endringsforslag, (benke)kandidater til valg.
08.06 – kl 18:00 Stemmegivning åpnes
15.06 – kl 18:00 Stemmegivning stenges

Spørsmål rettes til styreleder:
Maiken Hatletveit Meyer
454 22 899
hovedstyret@biathletics.no

Sakspapirer

Sakspapirer – årsmøte vår 2021

Vedlegg 1 – BI Athletics årsberetning 2020

Vedlegg 2 – Årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomitéens beretning

Vedlegg 3 – Organisasjonsplan BI Athletics 2021

Vedlegg 4 – Orientering fra hovedstyret og administrasjonen

Vedlegg 5 – Anbefaling kanonball

Vedlegg 6 – Budsjett BI Athletics 2021 – alle avdelinger

Vedlegg 7 – Valgkomitéens innstillinger

Kommentering
Vi oppfordrer til å delta aktivt ved å kommentere/stille spørsmål direkte i dokumentene. Du kan kommentere på to måter:

1. Marker teksten der du ønsker å kommentere, og trykk på snakkeboblen med plusstegn.
2. Trykk på snakkeboblen med plusstegn i oppgavelinjen øverst i dokumentet (oppgavelinjen vises når manøvrerer i dokumentet) og marker området du ønsker å kommentere.