Oppføringer av Hovedstyret BI Athletics

,

Saksliste årsmøte 27.03.2019

Sakspapirer og vedlegg for årsmøtet 27.03.2019 Spørsmål rettes til styreleder: Andreas Næss 41613323 hovedstyret@biathletics.no Sakspapirer årsmøte 2019-03-27 Vedlegg 1 – Organisasjonsplan – OPPDATERT Vedlegg 2 – Budsjett 2019 Vedlegg 3 – Valgkomitéens innstillinger til årsmøtet

Saksliste ekstraordinært årsmøte 05.11.2018

Saksliste og vedlegg for ekstraordinært årsmøtet 05.11.2018 Vi holder to årsmøter i året, men pga NIFs lovverk må årsmøtet på høsten offisielt klassifiseres som et ekstraordinært årsmøte. Spørsmål rettes til: Andreas Næss Styreleder 41613323 hovedstyret@biathletics.no Saksliste ekstraordinært årsmøte 2018-11-05 Vedlegg 1 – Budsjettutkast 2019 Vedlegg 2 – Anbefaling om godkjenning av BI Athletics Sjakk Vedlegg […]

, , ,

Søknad om ekstraordinær støtte

For 2018 søkte vi om støtte fra Velferdstinget til oppstart, omprofilering, økt satsing på konkurranseidrett og et bedre breddeidrettstilbud. Vi har besluttet å fordele denne støtten på tiltak vi har satt igang, og til grupper som jobber med ny aktivitet i henhold til den vedtatte strategien. Tildelt støtte for 2018: 300.000kr Spesielt relevant er: Redusere […]